Chinh phục đàn bà như đánh một ván bài.
Chẳng ai vì bạn là người mới mà nhường một cô gái đẹp cho bạn cả.
Tất cả đều nằm ở khả năng của bạn mà thôi.
Đừng đổ lỗi.
Hãy làm và tiếp tục làm.